Rrjete sociale:

twitterfacebookGoogle PlusYou Tube

Videot më të shikuara

Kush është në linjë

Gjithsej 789720

Aktualisht janë 13 vizitorë dhe asnjë përdorues në linjë

Pyetje:
“Një burrë e ka rruajtur mjekrën e tij për shkaqe politike, kur i drejtova pyetjen se pse e ka bërë këtë gjë, u përgjigj: ”S’kam mundësi të bëj propagandë fetare në këtë kohë vetëm  se me anë të  rruajtjes së mjekrës.”

A është i arsyetuar ky përson për këtë veprim?”

Përgjigje:
“Nuk i lejohet muslimanit të rruajë mjekrën e tij për shkaqe politike apo për shkak që t’i mundësohet atij propaganda islame. Detyrë për të është që të lëshojë mjekrën, për të zbatuar urdhërin e të Dërguarit të All-llahut (sal-lallahu alejhi ue sel-lem) i cili ka thënë: