Rrjete sociale:

twitterfacebookGoogle PlusYou Tube

Videot më të shikuara

Kush është në linjë

Gjithsej 789725

Aktualisht janë 10 vizitorë dhe asnjë përdorues në linjë

Imam ibnul-Xheuzi ka thënë:

القاص هو الذي يتبع القصة الماضية بالحكاية عنها و الشرح لها
Tregimtar është ai që merret me tregimin e gjërave të shkuara, duke folur për to dhe duke i shpjeguar.” 

Transmeton Ibn Maxheh me sened të mirë nga Abdullah ibn Umer radijAllahu anhuma se ka thënë:

لم يكن القصص في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا زمن أبي بكر و لا زمن عمر
"Nuk ishin tregimet metodë daveti (të njohura) në kohën e të Dërguarit sal-lallahu alejhi ue sel-lem, as në kohën e Ebu Bekrit dhe as në kohën e Umerit."

Ma`kalu bin Jesarin - radijAllahu anhu- ka thënë: 

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: العِبَادة في الهَرْجِ كهِجْرةٍ إليَّ

“Ka thënë i Dërguari i Allahut -sal-lallahu alejhi ue sel-lem: “Adhurimi në kohë trazirash është si të bësh hixhretin (emigrimin) tek Unë.” 1

Adhurimi përfshinë çdo fjalë ose vepër të cilën Allahu subhanehu ue teala e do.

Është ngjasuar me hixhretin në shpërblim sepse në kohë trazirash shumica e njerëzve janë larg adhurimeve dhe ai përson që bën adhurime në këto kohë ka shpërblim më të madh se sa kur i bën ato në kohë të tjera, gjithashtu ka mbrojtje prej Allahut subhanehu ue teala nga fitnet.