Rrjete sociale:

twitterfacebookGoogle PlusYou Tube

Videot më të shikuara

Kush është në linjë

Gjithsej 789725

Aktualisht janë 9 vizitorë dhe asnjë përdorues në linjë

Përmbledhja Përmbledhja Kërko Kërko Lart Lart
 
Skedarë:
wav.png 41 Përmbledhje rreth Akides së Ehlus-Sunneh uel Xhema`ah HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut Abdullah Ibn Abdul Hamijd El-Etherij (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Përmbledhje rreth Akides së Ehlis-Sunneh uel Xhema`ah - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة"

a) Nëntemë: Këshilla dhe fjalë nga Imamllarët e Ehli Sunnetit në ndjekjen e Sunnetit dhe ndalimin nga bidatet. Pjesa e dytë.
b) Nëntemë: Kushte dhe rregulla për thirrjen në Akiden e Selefus Salih.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 07.11.2015 - 25 Muhar-ram 1437Hwav.png 40 Përmbledhje rreth Akides së Ehlus-Sunneh uel Xhema`ah HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut Abdullah Ibn Abdul Hamijd El-Etherij (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Përmbledhje rreth Akides së Ehlis-Sunneh uel Xhema`ah - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة"

a) Nëntemë: Këshilla dhe fjalë nga Imamllarët e Ehli Sunnetit në ndjekjen e Sunnetit dhe ndalimin nga bidatet. Pjesa e parë.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 04.11.2015 - 22 Muhar-ram 1437Hwav.png 39 Përmbledhje rreth Akides së Ehlus-Sunneh uel Xhema`ah HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut Abdullah Ibn Abdul Hamijd El-Etherij (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Përmbledhje rreth Akides së Ehlis-Sunneh uel Xhema`ah - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة"

1) Bazat e Akides së Selefus Salih, Ehli Sunneh uel Xhema`ah.
a) Baza e njëmbëdhjetë: Metodologjia e Ehli Sunnetit në sjellje dhe në moral. Pjesa e katërt.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 03.11.2015 - 21 Muhar-ram 1437Hwav.png 38 Përmbledhje rreth Akides së Ehlus-Sunneh uel Xhema`ah HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut Abdullah Ibn Abdul Hamijd El-Etherij (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Përmbledhje rreth Akides së Ehlis-Sunneh uel Xhema`ah - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة"

1) Bazat e Akides së Selefus Salih, Ehli Sunneh uel Xhema`ah.
a) Baza e njëmbëdhjetë: Metodologjia e Ehli Sunnetit në sjellje dhe në moral. Pjesa e tretë.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 02.11.2015 - 20 Muhar-ram 1437Hwav.png 37 Përmbledhje rreth Akides së Ehlus-Sunneh uel Xhema`ah HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut Abdullah Ibn Abdul Hamijd El-Etherij (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Përmbledhje rreth Akides së Ehlis-Sunneh uel Xhema`ah - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة"

1) Bazat e Akides së Selefus Salih, Ehli Sunneh uel Xhema`ah.
a) Baza e njëmbëdhjetë: Metodologjia e Ehli Sunnetit në sjellje dhe në moral. Pjesa e dytë.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 01.11.2015 - 19 Muhar-ram 1437Hwav.png 36 Përmbledhje rreth Akides së Ehlus-Sunneh uel Xhema`ah HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut Abdullah Ibn Abdul Hamijd El-Etherij (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Përmbledhje rreth Akides së Ehlis-Sunneh uel Xhema`ah - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة"

1) Bazat e Akides së Selefus Salih, Ehli Sunneh uel Xhema`ah.
a) Baza e njëmbëdhjetë: Metodologjia e Ehli Sunnetit në sjellje dhe në moral. Pjesa e parë.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 31.10.2015 - 18 Muhar-ram 1437Hwav.png 35 Përmbledhje rreth Akides së Ehlus-Sunneh uel Xhema`ah HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut Abdullah Ibn Abdul Hamijd El-Etherij (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Përmbledhje rreth Akides së Ehlis-Sunneh uel Xhema`ah - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة"

1) Bazat e Akides së Selefus Salih, Ehli Sunneh uel Xhema`ah.
a) Baza e dhjetë: Qëndrimi i Ehli Sunnetit ndaj pasuesve të epsheve dhe të bidateve. Pjesa e dytë.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 29.10.2015 - 16 Muhar-ram 1437Hwav.png 34 Përmbledhje rreth Akides së Ehlus-Sunneh uel Xhema`ah HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut Abdullah Ibn Abdul Hamijd El-Etherij (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Përmbledhje rreth Akides së Ehlis-Sunneh uel Xhema`ah - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة"

1) Bazat e Akides së Selefus Salih, Ehli Sunneh uel Xhema`ah.
a) Baza e dhjetë: Qëndrimi i Ehli Sunnetit ndaj pasuesve të epsheve dhe të bidateve. Pjesa e parë.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 28.10.2015 - 15 Muhar-ram 1437Hwav.png 33 Përmbledhje rreth Akides së Ehlus-Sunneh uel Xhema`ah HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut Abdullah Ibn Abdul Hamijd El-Etherij (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Përmbledhje rreth Akides së Ehlis-Sunneh uel Xhema`ah - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة"

1) Bazat e Akides së Selefus Salih, Ehli Sunneh uel Xhema`ah.
a) Baza e nëntë: Besimi i Ehli Sunnetit rreth Sahabëve, familjes së Pejgamberit (alejhis-selatu ue selam!) dhe khilafetit.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 27.10.2015 - 14 Muhar-ram 1437Hwav.png 32 Përmbledhje rreth Akides së Ehlus-Sunneh uel Xhema`ah HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut Abdullah Ibn Abdul Hamijd El-Etherij (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Përmbledhje rreth Akides së Ehlis-Sunneh uel Xhema`ah - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة"

1) Bazat e Akides së Selefus Salih, Ehli Sunneh uel Xhema`ah.
a) Baza e tetë: Obligimi i bindjes ndaj kujdestarëve/të parëve të muslimanëve në gjërat që ata urdhërojnë, përderisa nuk ka në ato gjëra ndalesë fetare.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 25.10.2015 - 12 Muhar-ram 1437Hwav.png 31 Përmbledhje rreth Akides së Ehlus-Sunneh uel Xhema`ah HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut Abdullah Ibn Abdul Hamijd El-Etherij (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Përmbledhje rreth Akides së Ehlis-Sunneh uel Xhema`ah - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة"

1) Bazat e Akides së Selefus Salih, Ehli Sunneh uel Xhema`ah.
a) Baza e shtatë: Metodologjia e Ehli Sunnetit dhe Xhematit në marrjen e argumentit dhe forma e argumentimit.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 21.10.2015 - 8 Muhar-ram 1437Hwav.png 30 Përmbledhje rreth Akides së Ehlus-Sunneh uel Xhema`ah HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut Abdullah Ibn Abdul Hamijd El-Etherij (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Përmbledhje rreth Akides së Ehlis-Sunneh uel Xhema`ah - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة"

1) Bazat e Akides së Selefus Salih, Ehli Sunneh uel Xhema`ah.
a) Baza e gjashtë: Besimi në keramatet (çështjet e jashtzakonshme) e Eulijave.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 20.10.2015 - 7 Muhar-ram 1437Hwav.png 29 Përmbledhje rreth Akides së Ehlus-Sunneh uel Xhema`ah HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut Abdullah Ibn Abdul Hamijd El-Etherij (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Përmbledhje rreth Akides së Ehlis-Sunneh uel Xhema`ah - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة"

1) Bazat e Akides së Selefus Salih, Ehli Sunneh uel Xhema`ah.
a) Baza e pestë: Dashuria (ndihma/pasimi) dhe urrejtja (largimi/distancimi) në Akiden e Ehlis-Sunneti uel Xhema`ah.
*) Rëndësia e dashurisë dhe urrejtjes.
*) Ehlis-Sunneti uel Xhema`ah i ndajnë njerëzit në tri kategori në bazë të dashurisë dhe urrejtjes.
*) Ehlis-Sunneti uel Xhema`ah e kanë besim të tyre se dashuria për hir të Allahut ka disa të drejta të cilat duhet (është e obligueshme) të reailizohen.
*) Ehlis-Sunneti uel Xhema`ah e kanë besim të tyre se urrejtja për hir të Allahut (që të realizohet) kërkon disa çështje.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 18.10.2015 - 5 Muhar-ram 1437Hwav.png 28 Përmbledhje rreth Akides së Ehlus-Sunneh uel Xhema`ah HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut Abdullah Ibn Abdul Hamijd El-Etherij (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Përmbledhje rreth Akides së Ehlis-Sunneh uel Xhema`ah - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة"

1) Bazat e Akides së Selefus Salih, Ehli Sunneh uel Xhema`ah.
a) Baza e katërt: Besimi në argumentet e (ua`dit) premtimit për shpërblim dhe (ue`ijdit) paralajmërimit për ndëshkim.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 17.10.2015 - 4 Muhar-ram 1437Hwav.png 27 Përmbledhje rreth Akides së Ehlus-Sunneh uel Xhema`ah HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut Abdullah Ibn Abdul Hamijd El-Etherij (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Përmbledhje rreth Akides së Ehlis-Sunneh uel Xhema`ah - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة"

1) Bazat e Akides së Selefus Salih, Ehli Sunneh uel Xhema`ah.
a) Baza e tretë: Qëndrimi i Ehli Sunnetit rreth çështjes së tekfirit (cilësimit të një personi si jobesimtar).
*) Llojet e Kufrit
*) Kufri i madh i cili të nxjerr nga Islami dhe llojet e tij.
*) Kufri i vogël i cili nuk të nxjerr nga islami.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 15.10.2015 - 2 Muhar-ram 1437H