Rrjete sociale:

twitterfacebookGoogle PlusYou Tube

Videot më të shikuara

Kush është në linjë

Gjithsej 789723

Aktualisht janë 10 vizitorë dhe asnjë përdorues në linjë

Përmbledhja Përmbledhja Kërko Kërko Lart Lart
 
Skedarë:
wav.png 7 Shpjegimi i tri parimeve HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut, Imamit Muhammed Ibn Abdul Ueh-hab (Allahu e mëshiroftë!) me shpjegimin e Shejkhut Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Shpjegimi i tri parimeve - شرح ثلاثة الأصول"

*) Tri çështjet të cilat çdo Musliman dhe Muslimane i ka obligim t`i mësojë.
1) Allahu na ka krijuar, na ka furnizuar dhe nuk na ka lënë pa obligime/detyra/qëllime, porse ka dërguar tek ne të Dërguar, kush i bindet Atij do të hyjë në xhennet dhe kush e kundërshton Atë do të hyjë në zjarr. Pjesa e dytë.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 25.10.2017 - 5 Safer 1439Hwav.png 6 Shpjegimi i tri parimeve HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut, Imamit Muhammed Ibn Abdul Ueh-hab (Allahu e mëshiroftë!) me shpjegimin e Shejkhut Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Shpjegimi i tri parimeve - شرح ثلاثة الأصول"

*) Tri çështjet të cilat çdo Musliman dhe Muslimane i ka obligim t`i mësojë.
1) Allahu na ka krijuar, na ka furnizuar dhe nuk na ka lënë pa obligime/detyra/qëllime, porse ka dërguar tek ne të Dërguar, kush i bindet Atij do të hyjë në xhennet dhe kush e kundërshton Atë do të hyjë në zjarr.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 04.02.2017 - 7 Xhumadal Ula 1438Hwav.png 5 Shpjegimi i tri parimeve HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut, Imamit Muhammed Ibn Abdul Ueh-hab (Allahu e mëshiroftë!) me shpjegimin e Shejkhut Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Shpjegimi i tri parimeve - شرح ثلاثة الأصول"

*) Katër çështjet.
4) Të jesh i durueshëm kur ti shqetësohesh/amiqësohesh në të (davet/thirrje).

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 28.01.2017 - 30 Rabi`unith Thanij 1438Hwav.png 4 Shpjegimi i tri parimeve HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut, Imamit Muhammed Ibn Abdul Ueh-hab (Allahu e mëshiroftë!) me shpjegimin e Shejkhut Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Shpjegimi i tri parimeve - شرح ثلاثة الأصول"

*) Katër çështjet.
2) Të punosh me të (diturinë).
3) Të thërras në të (në diturinë).

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 28.05.2016 - 21 Shaban 1437Hwav.png 3 Shpjegimi i tri parimeve HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut, Imamit Muhammed Ibn Abdul Ueh-hab (Allahu e mëshiroftë!) me shpjegimin e Shejkhut Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Shpjegimi i tri parimeve - شرح ثلاثة الأصول"

*) Katër çështjet.
1) Dituria, që don të thotë; që robi/njeriu duhet të njoh Zotin, të Dërguarin dhe fenë e tij.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 21.05.2016 - 14 Shaban 1437Hwav.png 2 Shpjegimi i tri parimeve HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut, Imamit Muhammed Ibn Abdul Ueh-hab (Allahu e mëshiroftë!) me shpjegimin e Shejkhut Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Shpjegimi i tri parimeve - شرح ثلاثة الأصول"

1) Shpjegimi i fjalës "Bismilah".
2) Dija dhe nivelet e përceptimit.
3) Dallimi midis fjalës "rahme" dhe "magfirah"

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 07.05.2016 - 30 Raxheb 1437Hwav.png 1 Shpjegimi i tri parimeve HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut, Imamit Muhammed Ibn Abdul Ueh-hab (Allahu e mëshiroftë!) me shpjegimin e Shejkhut Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Shpjegimi i tri parimeve - شرح ثلاثة الأصول"

1) Biografi e shkurtër rreth autorit të librit, Shejkhut të Islamit Muhammed Ibn Abdul Ueh-hab (Allahu e mëshiroftë!).
2) Biografi e shkurtër rreth shpjeguesit të librit, shejkhut Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!).

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 09.04.2016 - 2 Raxheb 1437H