Rrjete sociale:

twitterfacebookGoogle PlusYou Tube

Videot më të shikuara

Kush është në linjë

Gjithsej 789719

Aktualisht janë 5 vizitorë dhe asnjë përdorues në linjë

Përmbledhja Përmbledhja Kërko Kërko Lart Lart
 
Skedarë:
wav.png 25 Udhëzimi për në besimin e saktë HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Udhëzimi për në besimin e saktë - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد"

1) Shtylla e parë: Besimi në Allahun e Lartësuar
b) Teuhidi Uluhije
* Shirku i vogël.
3) Shirku në nijete dhe qëllime.
d) Të thuash "sikur" në disa raste.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 27 Safer 1434H - 09.01.2013wav.png 24 Udhëzimi për në besimin e saktë HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Udhëzimi për në besimin e saktë - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد"

1) Shtylla e parë: Besimi në Allahun e Lartësuar
b) Teuhidi Uluhije
* Shirku i vogël.
3) Shirku në nijete dhe qëllime.
c) Të shashë jetën/kohën dhe të ngjashme me të.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 20 Safer 1434H - 02.01.2013wav.png 23 Udhëzimi për në besimin e saktë HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Udhëzimi për në besimin e saktë - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد"

1) Shtylla e parë: Besimi në Allahun e Lartësuar
b) Teuhidi Uluhije
* Shirku i vogël.
3) Shirku në nijete dhe qëllime.
b) Me pas për qëllim njeriu me veprën e tij dynjanë.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 13 Safer 1434H - 26.12.2012wav.png 22 Udhëzimi për në besimin e saktë HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Udhëzimi për në besimin e saktë - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد"

1) Shtylla e parë: Besimi në Allahun e Lartësuar
b) Teuhidi Uluhije
* Shirku i vogël.
1) Betimi në dikë tjetër përveç Allahut.
2) Shirku në disa fjalë.
3) Shirku në nijete dhe qëllime.
a) Syefaqësia

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 6 Safer 1434H - 19.12.2012wav.png 21 Udhëzimi për në besimin e saktë HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Udhëzimi për në besimin e saktë - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد"

1) Shtylla e parë: Besimi në Allahun e Lartësuar
b) Teuhidi Uluhije
* Disa gjëra që njerëzit i bëjnë/veprojnë e ato janë prej shirkut ose nga rrugët/shkaqet që të çojnë në shirk.
8) Lidhja e zbritjes së shiut me lindjen dhe perëndimin e yjeve.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 28 Muhar-ram 1434H - 12.12.2012wav.png 20 Udhëzimi për në besimin e saktë HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Udhëzimi për në besimin e saktë - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد"

1) Shtylla e parë: Besimi në Allahun e Lartësuar
b) Teuhidi Uluhije
* Disa gjëra që njerëzit i bëjnë/veprojnë e ato janë prej shirkut ose nga rrugët/shkaqet që të çojnë në shirk.
7) Et-Tenxhijmu - Fallaxhorët (ata të cilët pretendojnë se e dijnë gajbin [të fshehtën] me anë të leximit të yjeve).

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 21 Muhar-ram 1434H - 05.12.2012wav.png 19 Udhëzimi për në besimin e saktë HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Udhëzimi për në besimin e saktë - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد"

1) Shtylla e parë: Besimi në Allahun e Lartësuar
b) Teuhidi Uluhije
* Disa gjëra që njerëzit i bëjnë/veprojnë e ato janë prej shirkut ose nga rrugët/shkaqet që të çojnë në shirk.
6) Et-Tetajjuru.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 23 Dhul Hixh-xheh 1433H - 07.11.2012wav.png 18 Udhëzimi për në besimin e saktë HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Udhëzimi për në besimin e saktë - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد"

1) Shtylla e parë: Besimi në Allahun e Lartësuar
b) Teuhidi Uluhije
* Disa gjëra që njerëzit i bëjnë/veprojnë e ato janë prej shirkut ose nga rrugët/shkaqet që të çojnë në shirk.
1) Vendosja e fijeve, rrathëve etj.
2) Vendosja e nuskave.
3) Kërkimi i bereqetit me anë të pemëve, gurëve, gjurmëve dhe teqeve.
4) Magjia.
5) Fallxhorët.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 25 Dhul Ka`deh 1433H - 10.10.2012wav.png 17 Udhëzimi për në besimin e saktë HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Udhëzimi për në besimin e saktë - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد"

1) Shtylla e parë: Besimi në Allahun e Lartësuar
b) Teuhidi Uluhije
* Sqarimi i disa llojeve nga shirku i madh.
4) Shirku në bindje.
b) Tallja me diçka që në të kujtohet/përmendet emri i Allahut.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 03.10.2012 - 20 Muhar-ram 1434Hwav.png 13-14 Udhëzimi për në besimin e saktë HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Udhëzimi për në besimin e saktë - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد"

1) Shtylla e parë: Besimi në Allahun e Lartësuar
b) Teuhidi Uluhije
* Sqarimi i disa llojeve nga shirku i madh.
3) Shirku në Teuk-kul.
4) Shirku në bindje. Pjesa e parë.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 05.09.2012 - 19 Sheu-ual 1433Hwav.png 12 Udhëzimi për në besimin e saktë HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Udhëzimi për në besimin e saktë - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد"

1) Shtylla e parë: Besimi në Allahun e Lartësuar
b) Teuhidi Uluhije
* Sqarimi i disa llojeve nga shirku i madh.
2) Shirku në dashuri.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 09.07.2012 - 19.8.1433Hwav.png 11 Udhëzimi për në besimin e saktë HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Udhëzimi për në besimin e saktë - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد"

1) Shtylla e parë: Besimi në Allahun e Lartësuar
b) Teuhidi Uluhije
* Sqarimi i disa llojeve nga shirku i madh.
1) Shirku nga frika. Pjesa e dytë.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 02.07.2012 - 12.8.1433Hwav.png 10 Udhëzimi për në besimin e saktë HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Udhëzimi për në besimin e saktë - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد"

1) Shtylla e parë: Besimi në Allahun e Lartësuar
b) Teuhidi Uluhije
* Sqarimi i disa llojeve nga shirku i madh.
1) Shirku nga frika. Pjesa e parë.
a) Të kesh frikë nga e fshehta.
b) Lënia e diçkaje me të cilën obligohesh duke iu frikësuar njerëzve.
c) Frika e natyrshme.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 25.06.2012 - 5.8.1433Hwav.png 9 Udhëzimi për në besimin e saktë HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Udhëzimi për në besimin e saktë - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد"

1) Shtylla e parë: Besimi në Allahun e Lartësuar
b) Teuhidi Uluhije
* Kundërpërgjigja ndaj dyshimeve të mushrikëve tek të cilat ata kapen pas tyre në lejushmërinë e shirkut në Teuhidin Uluhije.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 18.06.2012 - 28.7.1433Hwav.png 8 Udhëzimi për në besimin e saktë HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Udhëzimi për në besimin e saktë - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد"

1) Shtylla e parë: Besimi në Allahun e Lartësuar
b) Teuhidi Uluhije
* Rreziku i shirkut dhe obligimi që kemi për të bërë kujdes ndaj tij, si dhe obligimi nga largimi i shkaqeve që të çojnë drejtë tij.
* Shkaqet që të çojnë në shirk prej të cilave Rasuli (alejhis selatu ue selam!) ka ndaluar.
9) Teprimi në lëvdata ndaj ndaj njerëzve të mirë/të devotshëm (Sahilin).
10) Fotografia është shkak që e çon njerëzimin në shirk.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 11.06.2012 - 21.7.1433H