Rrjete sociale:

twitterfacebookGoogle PlusYou Tube

Videot më të shikuara

Kush është në linjë

Gjithsej 789728

Aktualisht janë 51 vizitorë dhe asnjë përdorues në linjë

Përmbledhja Përmbledhja Kërko Kërko Lart Lart
 
Skedarë:
wav.png 28 Urtësia në dërgimin e të Dërguarve. Mësimi i fundit HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Dijetarit të madh Abdur Razak Afifij (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Urtësia në dërgimin e të Dërguarve - الحكمة من إرسال الرسل"

1) Metoda më e mirë në thirrjen për tek Allahu. Pjesa e dytë/3
2)
Metoda më e mirë në thirrjen për tek Allahu. Pjesa e tretë.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 08.03.2017 - 11 Xhumadal Akhir 1438Hwav.png 27 Urtësia në dërgimin e të Dërguarve HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Dijetarit të madh Abdur Razak Afifij (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Urtësia në dërgimin e të Dërguarve - الحكمة من إرسال الرسل"

1) Metoda më e mirë në thirrjen për tek Allahu. Pjesa e dytë/2

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 01.03.2017 - 3 Xhumadal Akhir 1438Hwav.png 26 Urtësia në dërgimin e të Dërguarve HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Dijetarit të madh Abdur Razak Afifij (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Urtësia në dërgimin e të Dërguarve - الحكمة من إرسال الرسل"

1) Metoda më e mirë në thirrjen për tek Allahu. Pjesa e dytë/1

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 22.02.2017 - 25 Xhumadal Ula 1438Hwav.png 25 Urtësia në dërgimin e të Dërguarve HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Dijetarit të madh Abdur Razak Afifij (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Urtësia në dërgimin e të Dërguarve - الحكمة من إرسال الرسل"

1) Metoda më e mirë në thirrjen për tek Allahu. Pjesa e parë.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 15.02.2017 - 18 Xhumadal Ula 1438Hwav.png 24 Urtësia në dërgimin e të Dërguarve HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Dijetarit të madh Abdur Razak Afifij (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Urtësia në dërgimin e të Dërguarve - الحكمة من إرسال الرسل"

6) Mrekullitë e Pejgamberëve nuk janë të kufizuara vetëm në pjesën e sfidës që ka qenë midis Pejgamberëve dhe popujve të tyre. Pjesa e gjashtë.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 08.02.2017 - 11 Xhumadal Ula 1438Hwav.png 23 Urtësia në dërgimin e të Dërguarve HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Dijetarit të madh Abdur Razak Afifij (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Urtësia në dërgimin e të Dërguarve - الحكمة من إرسال الرسل"

6) Mrekullitë e Pejgamberëve nuk janë të kufizuara vetëm në pjesën e sfidës që ka qenë midis Pejgamberëve dhe popujve të tyre. Pjesa e pestë .

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 01.02.2017 - 4 Xhumadal Ula 1438Hwav.png 22 Urtësia në dërgimin e të Dërguarve HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Dijetarit të madh Abdur Razak Afifij (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Urtësia në dërgimin e të Dërguarve - الحكمة من إرسال الرسل"

6) Mrekullitë e Pejgamberëve nuk janë të kufizuara vetëm në pjesën e sfidës që ka qenë midis Pejgamberëve dhe popujve të tyre. Pjesa e katërt.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 25.01.2017 - 27 Rabi`unith Thanij 1438Hwav.png 21 Urtësia në dërgimin e të Dërguarve HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Dijetarit të madh Abdur Razak Afifij (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Urtësia në dërgimin e të Dërguarve - الحكمة من إرسال الرسل"

6) Mrekullitë e Pejgamberëve nuk janë të kufizuara vetëm në pjesën e sfidës që ka qenë midis Pejgamberëve dhe popujve të tyre. Pjesa e tretë.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 18.01.2017 - 20 Rabi`unith Thanij 1438Hwav.png 20 Urtësia në dërgimin e të Dërguarve HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Dijetarit të madh Abdur Razak Afifij (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Urtësia në dërgimin e të Dërguarve - الحكمة من إرسال الرسل"

6) Mrekullitë e Pejgamberëve nuk janë të kufizuara vetëm në pjesën e sfidës që ka qenë midis Pejgamberëve dhe popujve të tyre. Pjesa e dytë.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 28.12.2016 - 29 Rabi`unil Euuel 1438Hwav.png 19 Urtësia në dërgimin e të Dërguarve HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Dijetarit të madh Abdur Razak Afifij (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Urtësia në dërgimin e të Dërguarve - الحكمة من إرسال الرسل"

6) Mrekullitë e Pejgamberëve nuk janë të kufizuara vetëm në pjesën e sfidës që ka qenë midis Pejgamberëve dhe popujve të tyre. Pjesa e parë.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 21.12.2016 - 22 Rabi`unil Euuel 1438Hwav.png 18 Urtësia në dërgimin e të Dërguarve HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Dijetarit të madh Abdur Razak Afifij (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Urtësia në dërgimin e të Dërguarve - الحكمة من إرسال الرسل"

4) Dallimi midis mrekullisë dhe magjisë.
5) Mrekullitë janë të ndryshme, dhe urtësia pse janë të tilla.
 
Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 14.12.2016 - 15 Rabi`unil Euuel 1438H


wav.png 17 Urtësia në dërgimin e të Dërguarve HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Dijetarit të madh Abdur Razak Afifij (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Urtësia në dërgimin e të Dërguarve - الحكمة من إرسال الرسل"

2)
Nevoja që kanë njerëzit për dërgimin e të Dërguarve.
3)
Mënyra se si të Dërguarit ia vërtetojnë njerëzve obligueshmërinë e adhurimit ndaj Allahut.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 23.11.2016 - 23 Safer 1438Hwav.png 16 Urtësia në dërgimin e të Dërguarve HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Dijetarit të madh Abdur Razak Afifij (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Urtësia në dërgimin e të Dërguarve - الحكمة من إرسال الرسل"

1)
Mundësia e dërgimit të Pejgamberëve. Pjesa e dytë.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 16.11.2016 - 16 Safer 1438Hwav.png 15 Urtësia në dërgimin e të Dërguarve HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Dijetarit të madh Abdur Razak Afifij (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Urtësia në dërgimin e të Dërguarve - الحكمة من إرسال الرسل"

1)
Mundësia e dërgimit të Pejgamberëve. Pjesa e parë.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 9.11.2016 - 9 Safer 1438Hwav.png 14 Urtësia në dërgimin e të Dërguarve HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Dijetarit të madh Abdur Razak Afifij (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Urtësia në dërgimin e të Dërguarve - الحكمة من إرسال الرسل"

1)
Misioni me të cilin kanë ardhur të Dërguarit

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 2.11.2016 - 2 Safer 1438H