Rrjete sociale:

twitterfacebookGoogle PlusYou Tube

Videot më të shikuara

Kush është në linjë

Gjithsej 789725

Aktualisht janë 13 vizitorë dhe asnjë përdorues në linjë

Përmbledhja Përmbledhja Kërko Kërko Lart Lart
 
Skedarë:
wav.png 03 Shpjegimi i poezizë El-Mimij-je / Vargu 3 dhe 6 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Dijetarit të madh Hafidh El-Hakemi (Allahu e mëshiroftë!) me shpjegimin e Shejkhut Abdurazak El-Bedr (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Shpjegimi i poezisë El-Mimij-je - شرح المنظومة الميمية"

1) Nga vargu 3 deri 6.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 14.02.2016 - 5 Xhumadal Ula 1437Hwav.png 02 Shpjegimi i poezizë El-Mimij-je / Vargu 1 dhe 2 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Dijetarit të madh Hafidh El-Hakemi (Allahu e mëshiroftë!) me shpjegimin e Shejkhut Abdurazak El-Bedr (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Shpjegimi i poezisë El-Mimij-je - شرح المنظومة الميمية"

1) Nga vargu 1 deri 2.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 07.02.2016 - 28 Rabi`unith Thanij 1437Hwav.png 01 Shpjegimi i poezizë El-Mimij-je HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Dijetarit të madh Hafidh El-Hakemi (Allahu e mëshiroftë!) me shpjegimin e Shejkhut Abdurazak El-Bedr (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Shpjegimi i poezisë El-Mimij-je - شرح المنظومة الميمية"

1) Hyrja e librit.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 31.01.2016 - 21 Rabi`unith Thanij 1437H