Rrjete sociale:

twitterfacebookGoogle PlusYou Tube

Videot më të shikuara

Kush është në linjë

Gjithsej 789725

Aktualisht janë 15 vizitorë dhe asnjë përdorues në linjë

Përmbledhja Përmbledhja Kërko Kërko Lart Lart
 
Skedarë:
wav.png 29 Shpjegimi i librit - El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është në lëminë e Fik`hut dhe titullohet:
"El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab - اللباب في فقه السنة والكتاب"

*) Libri i pastërtisë.
1) Kapitulli i gjashtë.
a) Sunetet e fitras (natyrshmërisë së pastër).
3) Mis'uaku.
a) Përdorimi i Mis'uakut gjatë abdesit.
b) Para namazit.
c) Në leximin e Kur'anit
ç) Kur hyn në shtëpi.
d) Kur çohesh për të falur namaz nate.
4) Prerja e thonjëve.
5) Shkulja e qimeve poshtë sjetullave.
6) Rruajtja e qimeve në vendet intime.
7) Është mekruh shkulja e thinjave.
 
Mësim i mbajtur pas namazit të Sabahut në qendrën ''El-Guraba'' në Durrës - Shqipëri në datën 22 Sheu-ual 1442H - 2.6.2021


wav.png 28 Shpjegimi i librit - El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është në lëminë e Fik`hut dhe titullohet:
"El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab - اللباب في فقه السنة والكتاب"

*) Libri i pastërtisë.
1) Kapitulli i gjashtë.
a) Sunetet e fitras (natyrshmërisë së pastër).
1) Bërja sunnet.
2) Lëshimi i mjekrrës dhe shkurtimi i mustaqeve.
 
Mësim i mbajtur pas namazit të Sabahut në qendrën ''El-Guraba'' në Durrës - Shqipëri në datën 15 Sheu-ual 1442H - 26.5.2021


wav.png 27 Shpjegimi i librit - El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është në lëminë e Fik`hut dhe titullohet:
"El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab - اللباب في فقه السنة والكتاب"

*) Libri i pastërtisë.
1) Kapitulli i pestë.
a) Tema e kryerjes së nevojave personale.
12) Lejueshmëria e pastrimit nga jashtëqitja me ujë, gurë ose me diçka tjetër të ngjashme me to.
13) Nuk është e lejuar që të pastrohesh nga jashtëqitja me më pak se tri gurë.
14) Nuk është e lejuar që të pastrohesh nga jashtëqitja me kockë ose me bajgë.
15) Është e pëlqyeshme që të mbulohesh (nga shikimi i njerëzve) gjatë kryerjes së nevojave personale.
 
Mësim i mbajtur pas namazit të Sabahut në qendrën ''El-Guraba'' në Durrës - Shqipëri në datën 14 Sheu-ual 1442H - 25.5.2021


wav.png 26 Shpjegimi i librit - El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është në lëminë e Fik`hut dhe titullohet:
"El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab - اللباب في فقه السنة والكتاب"

*) Libri i pastërtisë.
1) Kapitulli i pestë.
a) Tema e kryerjes së nevojave personale.
6) Është harram të kryhen nevojat personale në rrugën e njerëzve dhe në vend pushimet e tyre.
7) Është harram të urinosh në vendin që lahesh.
8) Është harram urinimi në ujin që nuk rrjedh.
9) Lejohet urinimi në këmbë.
10) Obligohemi që të ruhemi nga ciklimi me urinë.
11) Është harram të pastrohemi me dorën e djathtë.

Mësim i mbajtur në Durrës - Shqipëri në datën 2 Rabi'unil Akhir 1440H - 10.12.2018wav.png 25 Shpjegimi i librit - El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është në lëminë e Fik`hut dhe titullohet:
"El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab - اللباب في فقه السنة والكتاب"

*) Libri i pastërtisë.
1) Kapitulli i pestë.
a) Tema e kryerjes së nevojave personale.
1) Është e pëlqyeshme që para se të futet dikush në tualet/banjo të thotë...
2) Është e pëlqyeshme që pasi të dalë nga tualeti/banjo të thotë...
3) Nëse është në hapsirë, është e pëlqyeshme të largohet që mos të shikohet.
4) Është e pëlqyeshme që mos ta ngrejë/uli rroben e tij derisa të ulet.
5) Është harram të drejtohesh në drejtim të Kibles apo ta lesh pas shpine kur je në sahara (në hapësirë), dhe lejohet kur je në ndërtesa.

Mësim i mbajtur në Durrës - Shqipëri në datën 28 Muhar-ram 1440H - 08.10.2018wav.png 24 Shpjegimi i librit - El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është në lëminë e Fik`hut dhe titullohet:
"El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab - اللباب في فقه السنة والكتاب"

*) Libri i pastërtisë.
1) Kapitulli i katërt.
a) Tema e enëve.
1) Është e ndaluar të ngërnit dhe të pirit në enën prej floriri dhe argjendi.
2) Ngjitja e enës me argjend lejohet (të përdoret).
3) Tolerimi në përdorimin e enëve prej bakri.
4) Pëlqyeshmëria e mbulimit të enëve.
5) Gjykimi i përdorimit të enëve të jobesimtarëve.
6) Lejushmëria e përgatitjes së enës për urinim gjatë natës.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 06.02.2017 - 9 Xhumadal Ula 1438Hwav.png 23 Shpjegimi i librit - El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është në lëminë e Fik`hut dhe titullohet:
"El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab - اللباب في فقه السنة والكتاب"

*) Libri i pastërtisë.
1) Kapitulli i tretë.
a) Tema: Çfarë ngel (në gotë pas pirjes) nga diçka dhe djersa.
*) Çështje që kanë lidhje me temën e tretë.
1) Fjala mushrik përdoret për idhtarët e librit etj.
2) Disa hadithe të shpikura që janë transmetuar për pjesën e ngelur pas pijes së besimtarit, në mënyrë që të ruhet prej tyre.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 30.01.2017 - 2 Xhumadal Ula 1438Hwav.png 22 Shpjegimi i librit - El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është në lëminë e Fik`hut dhe titullohet:
"El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab - اللباب في فقه السنة والكتاب"

*) Libri i pastërtisë.
1) Kapitulli i tretë.
a) Tema: Çfarë ngel (në gotë pas pirjes) nga diçka dhe djersa.
*) Pjesa e parë: Çfarë ngel (në gotë pas pirjes) nga diçka.
4)
Ajo që ngel (në gotë pas pirjes) nga diçka nga kafshët që nuk iu hahet mishi.
b)
Ajo që ngel (në gotë pas pirjes) nga diçka nga qeni është e papastërt.
*)
Pjesa e dytë: Djersa
1)
Djersa e muslimanit, e jo besimtarit, e xhunubit, e asaj me menstruacione apo me lehoni është e pastërt.
2)
Djersa e kafshës që hipet mbi të pa shalë dhe mbulesë është e pastërt.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 02.11.2016 - 2 Safer 1438Hwav.png 21 Shpjegimi i librit - El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është në lëminë e Fik`hut dhe titullohet:
"El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab - اللباب في فقه السنة والكتاب"

*) Libri i pastërtisë.
1) Kapitulli i tretë.
a) Tema: Çfarë ngel (në gotë pas pirjes) nga diçka dhe djersa.
*) Pjesa e parë: Çfarë ngel (në gotë pas pirjes) nga diçka.
3) Ajo që ngel (në gotë pas pirjes) nga diçka nga kafshët që iu hahet mishi është e pastërt.
4)
Ajo që ngel (në gotë pas pirjes) nga diçka nga kafshët që nuk iu hahet mishi.
a)
Ajo që ngel (në gotë pas pirjes) nga diçka nga macja është e pastërt.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 26.10.2016 - 25 Muhar-ram 1438Hwav.png 20 Shpjegimi i librit - El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është në lëminë e Fik`hut dhe titullohet:
"El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab - اللباب في فقه السنة والكتاب"

*) Libri i pastërtisë.
1) Kapitulli i tretë.
a) Tema: Çfarë ngel (në gotë pas pirjes) nga diçka dhe djersa.
*) Pjesa e parë: Çfarë ngel (në gotë pas pirjes) nga diçka.
1) Ajo që ngel (në gotë pas pirjes) nga diçka nga muslimani është e pastërt qoftë ai xhunub, apo (ajo) me menstruacione apo lehonë.
2) Ajo që ngel në (në gotë pas pirjes) nga diçka nga kafiri është e pastërt qoftë ai xhunub, apo (ajo) me menstruacione apo lehonë.


Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 30.05.2016 - 23 Shaban 1437Hwav.png 19 Shpjegimi i librit - El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është në lëminë e Fik`hut dhe titullohet:
"El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab - اللباب في فقه السنة والكتاب"

*) Libri i pastërtisë.
1) Kapitulli i dytë.
a) Papastërtitë
*) Degëzime që kanë lidhje me papastërtitë.
g) Urina dhe jashtëqitja e kafshëve që iu hahet mishi janë të pastërta.
h) Nuk ka argument që urina apo jashtëqitja e kafshës e cila është ushqyer kryesisht me papastërti të jetë e papastërt. Porse ka ardhur argument që është e papëlqyer që të hahet mishi i saj apo të pihet qumështi i saj apo hipja mbi të.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qutetin e Kavajës - Shqipëri në datën 30.05.2016 - 23 Shaban 1437Hwav.png 18 Shpjegimi i librit - El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është në lëminë e Fik`hut dhe titullohet:
"El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab - اللباب في فقه السنة والكتاب"

*) Libri i pastërtisë.
1) Kapitulli i dytë.
a) Papastërtitë
*) Degëzime që kanë lidhje me papastërtitë.
d) Argumenti që lagështia e organit të femrës është e pastër.
e) Alkoli është harram dhe nuk ka argument që gjëja dehëse të jetë e papastërt.
ë) Idhujtari është i papastërt nga ana kuptimore.
f) Nuk ka argument që derri është i papastërt, por argumenti tregon që derri është harram që të hahet.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 23.05.2016 - 16 Shaban 1437Hwav.png 17 Shpjegimi i librit - El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është në lëminë e Fik`hut dhe titullohet:
"El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab - اللباب في فقه السنة والكتاب"

*) Libri i pastërtisë.
1) Kapitulli i dytë.
a) Papastërtitë
*) Degëzime që kanë lidhje me papastërtitë.
b) Sperma e njeriut është e pastërt.
c) Gjaku i muslimanit është i pastërt dhe nuk ka argument që është i papastërt.
ç) Gjaku i rrjedhshëm është i pastërt dhe nuk ka argument që është i papastërt.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 16.05.2016 - 9 Shaban 1437Hwav.png 16 Shpjegimi i librit - El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është në lëminë e Fik`hut dhe titullohet:
"El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab - اللباب في فقه السنة والكتاب"

*) Libri i pastërtisë.
1) Kapitulli i dytë.
a) Papastërtitë
b) Si pastrohen papastërtitë?
3) Si pastrohet rrobja nëse bie në të gjaku i menstruacioneve?
4) Si pastrohet pjesa e fundit në rrobën e gruas?
5) Si pastrohet rroba nga El-Medh`ju?
6) Si pastrohet fundi i këpucës?
7) Si pastrohet ena nëse ka lëpirë në të qeni?
8) Si pastrohet lëkura e ngordhësirës?
*) Degëzime që kanë lidhje me papastërtitë.
a) E vjellura e njeriut është e pastër.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 15.05.2016 - 8 Shaban 1437Hwav.png 15 Shpjegimi i librit - El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është në lëminë e Fik`hut dhe titullohet:
"El-Lubabu fi Fik`his Sunneti uel Kitab - اللباب في فقه السنة والكتاب"

*) Libri i pastërtisë.
1) Kapitulli i dytë.
a) Papastërtitë
*) Papastërtitë janë:
*) Veçohet nga ngordhësira këto që vijojnë:
b) Pjesët dhe qimet e muslimanit nuk bëhen të papastra nëse shkëputen nga trupi.
c) Peshku dhe karkaleci i ngordhur.
ç) Ngordhësira e cila nuk ka gjak i cili rrjedh, si psh; bleta, milingona, buburreci i zi dhe i vogël (një lloj buburreci), miza dhe akrepi etj.
d) Kocka e ngordhësirës, brirët e saj, kthetrat, thundrat, qimet, puplat, leshi, qumështi dhe mulla e saj janë të pastërta.
9) Është i papastërt mishi i kafshës të cilës nuk i hahet mishi edhe nëse theret.
b) Si pastrohen papastërtitë?
1) Si pastrohet rroba nga urina e foshnjes?
2) Si pastrohet toka?

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 09.05.2016 - 2 Shaban 1437H