Rrjete sociale:

twitterfacebookGoogle PlusYou Tube

Videot më të shikuara

Kush është në linjë

Gjithsej 789720

Aktualisht janë 12 vizitorë dhe asnjë përdorues në linjë

Përmbledhja Përmbledhja Kërko Kërko Lart Lart
 
Skedarë:
wav.png 68 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i edukimit - Nga hadithi 2978 deri 2987 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i edukimit etj.
1) Argumentet nxitëse për vrasjen e zhapikut/hardhucës, gjarpërinjëve etj.

Nga hadithi 2978 deri 2987

Mësim i mbajtur pas akshamit në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 26 Rabi`unil Akhir 1443H - 1.12.2021wav.png 67 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i edukimit - Nga hadithi 2973 deri 2977 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i edukimit etj.
1) Argumentet nxitëse për largimin e gjërave të cilat të pengojnë në rrugë, etj. Pjesa e katërt.

Nga hadithi 2973 deri 2977

Mësim i mbajtur pas akshamit në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 19 Rabi`unil Akhir 1443H - 24.11.2021wav.png 66 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i edukimit - Nga hadithi 2970 deri 2972 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i edukimit etj.
1) Argumentet nxitëse për largimin e gjërave të cilat të pengojnë në rrugë, etj. Pjesa e tretë.

Nga hadithi 2970 deri 2972

Mësim i mbajtur pas akshamit në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 12 Rabi`unil Akhir 1443H - 17.11.2021wav.png 65 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i edukimit - Nga hadithi 2968 deri 2969 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i edukimit etj.
1) Argumentet nxitëse për largimin e gjërave të cilat të pengojnë në rrugë, etj. Pjesa e dytë.

Nga hadithi 2968 deri 2969

Mësim i mbajtur pas akshamit në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 7 Rabi`unil Eu-uel 1443H - 13.10.2021wav.png 64 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i edukimit - Nga hadithi 2966 deri 2967 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i edukimit etj.
1) Argumentet nxitëse për largimin e gjërave të cilat të pengojnë në rrugë, etj.

Nga hadithi 2966 deri 2967

Mësim i mbajtur pas akshamit në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 29 Safer 1443H - 6.10.2021wav.png 63 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i edukimit - Nga hadithi 2962 deri 2965 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i edukimit etj.
1) Argumentet kërcënuese që tregojnë për rrezikun e nënçmimit/përbuzjes së besimtarit dhe se askush nuk është më i mirë se tjetri vetëm se me devotshmëri. Pjesa e dytë.

Nga hadithi 2962 deri 2965

Mësim i mbajtur pas akshamit në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 22 Safer 1443H - 29.9.2021wav.png 62 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i edukimit - Nga hadithi 2958 deri 2961 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i edukimit etj.
1) Argumentet kërcënuese që tregojnë për rrezikun e nënçmimit/përbuzjes së besimtarit dhe se askush nuk është më i mirë se tjetri vetëm se me devotshmëri.

Nga hadithi 2958 deri 2961

Mësim i mbajtur pas akshamit në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 15 Sheu-ual 1442H - 26.5.2021wav.png 61 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i edukimit - Nga hadithi 2951 deri 2957 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i edukimit etj.
1) Argumentet kërcënuese që tregojnë rrezikun e të betuarit në diçka tjetër përveç Allahut.

Nga hadithi 2951 deri 2957

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 8 Sheu-ual 1442H - 19.5.2021wav.png 60 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i edukimit - Nga hadithi 2941 deri 2950 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i edukimit etj.
1) Argumentet nxitëse për të qenë i sinqertë dhe argumentet që tregojnë rrezikun e gënjeshtrës. Pjesa e pestë.
2) Argumentet kërcënuese për dy fytyrëshin dhe për atë që ka dy gjuhë.

Nga hadithi 2941 deri 2950

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 22 Xhumadal Ula 1442H - 6.1.2021wav.png 59 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i edukimit - Nga hadithi 2934 deri 2940 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i edukimit etj.
1) Argumentet nxitëse për të qenë i sinqertë dhe argumentet që tregojnë rrezikun e gënjeshtrës. Pjesa e katërt.

Nga hadithi 2934 deri 2940

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 17 Rabi`unil Akhir 1442H - 2.12.2020wav.png 58 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i edukimit - Nga hadithi 2930 deri 2933 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i edukimit etj.
1) Argumentet nxitëse për të qenë i sinqertë dhe argumentet që tregojnë rrezikun e gënjeshtrës. Pjesa e tretë.

Nga hadithi 2930 deri 2933

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 10 Rabi`unil Akhir 1442H - 25.11.2020wav.png 57 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i edukimit - Nga hadithi 2925 deri 2929 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i edukimit etj.
1) Argumentet nxitëse për të qenë i sinqertë dhe argumentet që tregojnë rrezikun e gënjeshtrës. Pjesa e dytë.

Nga hadithi 2925 deri 2929

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 3 Rabi`unil Akhir 1442H - 18.11.2020wav.png 56 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i edukimit - Nga hadithi 2923 deri 2924 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i edukimit etj.
1) Tema: Argumentet kërcënuese nga të thënit fasikut, bidatçiut, o zotëria im. Ose fjalë të ngjashme të cilat tregojnë për madhështi/nderim.
2) Tema: Argumentet nxitëse për të qenë i sinqertë dhe argumentet që tregojnë rrezikun e gënjeshtrës.

Nga hadithi 2923 deri 2924

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 25 Rabi`unil Eu-uel 1442H - 11.11.2020wav.png 55 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i edukimit - Nga hadithi 2911 deri 2922 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i edukimit etj.
1) Tema: Argumentet nxitëse për të qenë i thjeshtë. Argumentet që tregojnë rrezikun e mëndjemadhësisë, vetëpëlqimit dhe mburrjes. Pjesa e gjashtë.

Nga hadithi 2911 deri 2922

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 18 Rabi`unil Eu-uel 1442H - 04.11.2020wav.png 54 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i edukimit - Nga hadithi 2908 deri 2910 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i edukimit etj.
1) Tema: Argumentet nxitëse për të qenë i thjeshtë. Argumentet që tregojnë rrezikun e mëndjemadhësisë, vetëpëlqimit dhe mburrjes. Pjesa e pestë.

Nga hadithi 2908 deri 2910

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 27 Safer 1442H - 14.10.2020