Rrjete sociale:

twitterfacebookGoogle PlusYou Tube

Videot më të shikuara

Kush është në linjë

Gjithsej 789728

Aktualisht janë 17 vizitorë dhe asnjë përdorues në linjë

Përmbledhja Përmbledhja Kërko Kërko Lart Lart
 
Skedarë:
wav.png 15 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i martesës - Nga hadithi 2019 deri 2025 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i martesës dhe çfarë ka lidhje me të.
1) Tema: Paralajmërimi për rrezikun e madh për atë femër që del nga shtëpia e saj e parfumosur ose e zbukuruar.
2) Tema: Paralajmërimi për rrezikun e madh për bashkëshortët të cilët tregojnë të fshehtat se c`ka ndodhin mes tyre.

Nga hadithi 2019 deri 2025

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 26 Raxheb 1439H - 11.04.2018wav.png 14 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i martesës - Nga hadithi 2013 deri 2018 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i martesës dhe çfarë ka lidhje me të.
1) Tema: Paralajmërimi për rrezikun e madh ndaj atij personi i cili bën fitne në familje duke nxitur bashkëshorten ndaj bashkëshortit... etj
2) Tema: Paralajmërimi për rrezikun e madh ndaj asaj gruaje e cila i kërkon burrit ndarjen pa arsye.

Nga hadithi 2013 deri 2018

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 19 Raxheb 1439H - 04.04.2018wav.png 13 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i martesës - Nga hadithi 2004 deri 2012 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i martesës dhe çfarë ka lidhje me të.
1) Tema: Nxitja që të bëjë durim ai/ajo të cilit/cilës i kanë vdekur tri, dy apo një nga fëmijët... Pjesa e tretë.

Nga hadithi 2004 deri 2012

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 12 Raxheb 1439H - 28.03.2018wav.png 12 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i martesës - Nga hadithi 1994 deri 2003 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i martesës dhe çfarë ka lidhje me të.
1) Tema: Nxitja që të bëjë durim ai/ajo të cilit/cilës i kanë vdekur tri, dy apo një nga fëmijët... Pjesa e dytë.

Nga hadithi 1994 deri 2003

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 5 Raxheb 1439H - 21.03.2018wav.png 11 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i martesës - Nga hadithi 1992 deri 1993 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i martesës dhe çfarë ka lidhje me të.
1) Tema: Nxitja që të bëjë durim ai/ajo të cilit/cilës i kanë vdekur tri, dy apo një nga fëmijët... Pjesa e parë.

Nga hadithi 1992 deri 1993

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 27 Xhumadal Akhir 1439H - 14.03.2018wav.png 10 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i martesës - Nga hadithi 1984 deri 1991 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i martesës dhe çfarë ka lidhje me të.
1) Tema: Paralajmërimi për atë person i cili mohon babain e tij duke pohuar se dikush tjetër është babai i tij...

Nga hadithi 1984 deri 1991

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 6 Xhumadal Akhir 1439H - 21.02.2018wav.png 9 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i martesës - Nga hadithi 1980 deri 1983 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i martesës dhe çfarë ka lidhje me të.
1) Tema: Argumentet nxitëse për emërtimin e fëmijëve me emra të mirë, ndalesa nga emërtimi me emra të këqinj dhe domosdoshmëria e ndryshimit të tyre. Pjesa e dytë.

Nga hadithi 1980 deri 1983

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 29 Xhumadal Ula 1439H - 14.02.2018wav.png 8 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i martesës - Nga hadithi 1976 deri 1979 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i martesës dhe çfarë ka lidhje me të.
1) Tema: Argumentet nxitëse për emërtimin e fëmijëve me emra të mirë, ndalesa nga emërtimi me emra të këqinj dhe domosdoshmëria e ndryshimit të tyre. Pjesa e parë.

Nga hadithi 1976 deri 1979

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 22 Xhumadal Ula 1439H - 07.02.2018wav.png 7 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i martesës - Nga hadithi 1967 deri 1975 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i martesës dhe çfarë ka lidhje me të.
1) Tema: Nxitja për të shpenzuar ndaj bashkëshortes dhe fëmijëve dhe argumentet kërcënuese për lënien e kësaj detyre, argumente të tjera për shpenzimin dhe edukimin e vajzave.

Nga hadithi 1967 deri 1975

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 30 Rabi`unil Akhir 1439H - 17.01.2018wav.png 6 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i martesës - Nga hadithi 1959 deri 1965 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i martesës dhe çfarë ka lidhje me të.
1) Tema: Nxitja për të shpenzuar ndaj bashkëshortes dhe fëmijëve dhe argumentet kërcënuese për lënien e kësaj detyre, argumente të tjera për shpenzimin dhe edukimin e vajzave.

Nga hadithi 1959 deri 1965

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 23 Rabi`unil Akhir 1439H - 10.01.2018wav.png 5 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i martesës - Nga hadithi 1949 deri 1958 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i martesës dhe çfarë ka lidhje me të.
1) Tema: Paralajmërimi për ndëshkim ndaj atij i cili anon nga njëra prej bashkëshorteve...
2) Tema: Nxitja për të shpenzuar ndaj bashkëshortes dhe fëmijëve dhe argumentet kërcënuese për lënien e kësaj detyre, argumente të tjera për shpenzimin dhe edukimin e vajzave.

Nga hadithi 1949 deri 1958

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 16 Rabi`unil Akhir 1439H - 03.01.2018wav.png 4 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i martesës - Nga hadithi 1940 deri 1948 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i martesës dhe çfarë ka lidhje me të.
1) Tema: Nxitja e bashkëshortit që të jetë besnik dhe të sillet mirë ndaj bashkëshortes së tij. Nxitja e femrës që t`ia japë hakun burrit dhe t`i bindet atij, paralajmërimi ndaj hidhërimit dhe kundërshtimit të tij. Pjesa e dytë.

Nga hadithi 1940 deri 1948

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 2 Rabi`unil Akhir 1439H - 20.12.2017wav.png 3 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i martesës - Nga hadithi 1922 deri 1939 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i martesës dhe çfarë ka lidhje me të.
1) Tema: Nxitja e bashkëshortit që të jetë besnik dhe të sillet mirë ndaj bashkëshortes së tij. Nxitja e femrës që t`ia japë hakun burrit dhe t`i bindet atij, paralajmërimi ndaj hidhërimit dhe kundërshtimit të tij. Pjesa e parë.

Nga hadithi 1922 deri 1939

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 25 Rabi`unil Euuel 1439H - 13.12.2017wav.png 2 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i martesës - Nga hadithi 1911 deri 1921 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i martesës dhe çfarë ka lidhje me të.
1) Tema: Nxitja për tu martuar, veçanërisht me ato fetaret dhe që lindin shumë.

Nga hadithi 1911 deri 1921

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 18 Rabi`unil Euuel 1439H - 16.11.2017wav.png 1 Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - Kapitulli i martesës - Nga hadithi 1900 deri 1910 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet është një nga librat e Imam Mundhir-ut (Allahu e mëshiroftë!) i titulluar:
"Sahihu Et-Tergibi ue Et-Terhib - صحيح الترغيب والترهيب" Klasifikimin e haditheve e ka bërë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!).

* Kapitulli i martesës dhe çfarë ka lidhje me të.
1) Tema: Nxitja për uljen e shikimit, frikësimi për lëshimin e shikimit dhe rreziku i prekjes dhe i veçimit me një femër të huaj.

Nga hadithi 1900 deri 1910

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 11 Rabi`unil Euuel 1439H - 09.11.2017