Rrjete sociale:

twitterfacebookGoogle PlusYou Tube

Videot më të shikuara

Kush është në linjë

Gjithsej 789719

Aktualisht janë 10 vizitorë dhe asnjë përdorues në linjë

Përmbledhja Përmbledhja Kërko Kërko Lart Lart
 
Skedarë:
wav.png 30 Sahihul Bukhari / Kapitulli i Diturisë - Hadithi 66-67 HOT

Shkarkoje

* Kapitulli i Diturisë.
8) Tema: Qëndrimi atje ku mbaron tubimi ose ai që sheh boshllik në tubimin/rrethin e dijes ulet në të.
a) Hadithi i gjashtëdhjetë e gjashtë: A doni t`ju tregoj për ata tri persona...
9) Tema: Ndoshta një personi që i transmetohet diçka mund të kuptojë më shumë se dëgjuesi.
a) Hadithi i gjashtëdhjetë e shtatë: Çfarë dite është kjo?

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 15 Dhul Hixh-xheh 1434H - 20.10.2013wav.png 29 Sahihul Bukhari / Kapitulli i Diturisë - Hadithi 64-65 HOT

Shkarkoje

* Kapitulli i Diturisë.
7) Tema: Ajo çfarë është thënë kur dijetari i jep nxënësit libër/shkresë/fletore etj.
a) Hadithi i gjashtëdhjetë e katërt: Pejgamberi (salallahu alejhi ue sel-lem!) dërgoi një burrë me letrën e Tij për tek prijësi i Bahrajnit...
a) Hadithi i gjashtëdhjetë e pestë: Shkruajti Pejgamberi (salallahu alejhi ue sel-lem!) një letër...

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 1 Dhul Hixh-xheh 1434H - 06.10.2013wav.png 28 Sahihul Bukhari / Kapitulli i Diturisë - Hadithi 63 HOT

Shkarkoje

* Kapitulli i Diturisë.
6) Tema: Çfarë ka ardhur në lidhje me diturinë.
a) Hadithi i gjashtëdhjetë e tre: Ne ishim të ulur me Pejgamberin (salallahu alejhi ue sel-lem!) në xhami dhe një burrë hyri bashkë më devenë në xhami...

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 24 Dhul Ka`deh 1434H - 30.09.2013wav.png 27 Sahihul Bukhari / Kapitulli i Diturisë - Hadithi 62 HOT

Shkarkoje

* Kapitulli i Diturisë.
5) Tema: Pyetja që i bën imami shokëve/nxënësve të tij, në mënyrë që të dijë se sa dijnë nga dija.
a) Hadithi i gjashtëdhjetë e dy: Nga pemët është një pemë të cilës nuk i bijnë gjethet...

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 17 Dhul Ka`deh 1434H - 23.09.2013wav.png 26 Sahihul Bukhari / Kapitulli i Diturisë - Hadithi 59-61 HOT

Shkarkoje

* Kapitulli i Diturisë.
2) Tema: Ai i cili pyetet dhe është i zënë duke folur, e plotëson bisedën dhe më pas i përgjigjet pyetësit.
a) Hadithi i pesëdhjetë e nëntë: Kur do të bëhet kijameti...
3) Tema: Ngritja e zërit kur je duke dhënë mësim.
b) Hadithi i gjashtëdhjetë: Në një çast nuk ishte prezent Pejgamberi (sal-lallahu alejhi ue sel-lem!)...
4) Tema: Fjala e Muhad-dithit "na foli ne, na tregoi ne, na lajmëroi ne"
c) Hadithi i gjashtëdhjetë e një: Nga pemët është një pemë të cilës nuk i bijnë gjethet...

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 10 Dhul Ka`deh 1434H - 16.09.2013wav.png 25 Sahihul Bukhari / Kapitulli i Diturisë HOT

Shkarkoje

* Kapitulli i Diturisë.
1) Tema: Rëndësia/vlera e dijes. Fjala e Allahut të Lartësuar: Allahu i ngren lart ata të cilët besuan prej jush...

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 3 Dhul Ka`deh 1434H - 09.09.2013