Rrjete sociale:

twitterfacebookGoogle PlusYou Tube

Videot më të shikuara

Kush është në linjë

Gjithsej 789725

Aktualisht janë 15 vizitorë dhe asnjë përdorues në linjë

Përmbledhja Përmbledhja Kërko Kërko Lart Lart
 
Skedarë:
wav.png 35 Shpjegimi i dyzet haditheve - Hadithi 20 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Imam Neueuiut (Allahu e mëshiroftë!) me shpjegimin e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Shpjegimi i dyzet haditheve të Imam Neueuiut - شرح الأربعين النووية"

a) Hadithi i njëzetë: Nëse nuk ke turp, bën/bëj ç'të duash.

Mësim i mbajtur pas namazit të Akshamit në qendrën ''El-Guraba'' në Durrës - Shqipëri në datën 10 Sheu-ual 1442H - 21.5.2021wav.png 34 Shpjegimi i dyzet haditheve - Hadithi 19/2 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Imam Neueuiut (Allahu e mëshiroftë!) me shpjegimin e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Shpjegimi i dyzet haditheve të Imam Neueuiut - شرح الأربعين النووية"

a) Hadithi i nëntëmbëdhjetë: O djalosh! Unë do të mësoj ty disa fjalë... Pjesa e dytë.

Mësim i mbajtur në qendrën ''El-Guraba'' në Durrës - Shqipëri në datën 2 Xhumadal Akhir 1442H - 15.1.2021wav.png 33 Shpjegimi i dyzet haditheve - Hadithi 19/1 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Imam Neueuiut (Allahu e mëshiroftë!) me shpjegimin e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Shpjegimi i dyzet haditheve të Imam Neueuiut - شرح الأربعين النووية"

a) Hadithi i nëntëmbëdhjetë: O djalosh! Unë do të mësoj ty disa fjalë... Pjesa e parë.

Mësim i mbajtur në qendrën ''El-Guraba'' në Durrës - Shqipëri në datën 23 Xhumadal Ula 1442H - 8.1.2021wav.png 32 Shpjegimi i dyzet haditheve - Hadithi 18/2 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Imam Neueuiut (Allahu e mëshiroftë!) me shpjegimin e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Shpjegimi i dyzet haditheve të Imam Neueuiut - شرح الأربعين النووية"

a) Hadithi i tetëmbëdhjetë: Kije frikë Allahun kudo që të jesh... Pjesa e dytë.

Mësim i mbajtur në qendrën ''El-Guraba'' në Durrës - Shqipëri në datën 19 Rabi`unil Akhir 1442H - 4.12.2020wav.png 31 Shpjegimi i dyzet haditheve - Hadithi 18/1 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Imam Neueuiut (Allahu e mëshiroftë!) me shpjegimin e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Shpjegimi i dyzet haditheve të Imam Neueuiut - شرح الأربعين النووية"

a) Hadithi i tetëmbëdhjetë: Kije frikë Allahun kudo që të jesh... Pjesa e parë.

Mësim i mbajtur në qendrën ''El-Guraba'' në Durrës - Shqipëri në datën 12 Rabi`unil Akhir 1442H - 27.11.2020wav.png 30 Shpjegimi i dyzet haditheve - Hadithi 16 dhe 17 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Imam Neueuiut (Allahu e mëshiroftë!) me shpjegimin e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Shpjegimi i dyzet haditheve të Imam Neueuiut - شرح الأربعين النووية"

a) Hadithi i gjashtëmbëdhjetë: Një burrë i tha Pejgamberit (alejhis selatu ue selam; Më këshillo. I tha: Mos u nervozo...
b) Hadithi i shtatëmbëdhjetë: Allahu ka obliguar mirësinë në çdo gjë...

Mësim i mbajtur në librarinë El-Guraba në Durrës - Shqipëri në datën 4 Rabi`unil Akhir 1439H - 22.12.2017wav.png 29 Shpjegimi i dyzet haditheve - Hadithi 15 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Imam Neueuiut (Allahu e mëshiroftë!) me shpjegimin e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Shpjegimi i dyzet haditheve të Imam Neueuiut - شرح الأربعين النووية"

a) Hadithi i pesëmbëdhjetë: Ai që e ka besuar Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flasi fjalë të mira ose le të heshti...

Mësim i mbajtur në librarinë El-Guraba në Durrës - Shqipëri në datën 27 Rabi`unil Euuel 1439H - 15.12.2017wav.png 28 Shpjegimi i dyzet haditheve - Hadithi 13 dhe 14 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Imam Neueuiut (Allahu e mëshiroftë!) me shpjegimin e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Shpjegimi i dyzet haditheve të Imam Neueuiut - شرح الأربعين النووية"

a) Hadithi i trembëdhjetë: Nuk beson asnjëri prej jush (besimin e duhur) derisa të dojë për vëllain e tij atë që don për veten e tij.
b) Hadithi i katërmbëdhjetë: Nuk lejohet gjaku i një personi musliman vetëm se në tri raste...

Mësim i mbajtur në librarinë El-Guraba në Durrës - Shqipëri në datën 20 Rabi`unil Euuel 1439H - 08.12.2017wav.png 27 Shpjegimi i dyzet haditheve - Hadithi 11 dhe 12 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Imam Neueuiut (Allahu e mëshiroftë!) me shpjegimin e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Shpjegimi i dyzet haditheve të Imam Neueuiut - شرح الأربعين النووية"

a) Hadithi i njëmbëdhjetë: Lëre atë për të cilën ke dyshim dhe vepro atë që nuk ke dyshim rreth saj...
b) Hadithi i dymbëdhjetë: Nga përsosshmëria e Islamit të një personi është lënia e gjërave që nuk i interesojnë.

Mësim i mbajtur në librarinë El-Guraba në Durrës - Shqipëri në datën 6 Rabi`unil Euuel 1439H - 24.11.2017wav.png 26 Shpjegimi i dyzet haditheve - Hadithi 10 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Imam Neueuiut (Allahu e mëshiroftë!) me shpjegimin e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Shpjegimi i dyzet haditheve të Imam Neueuiut - شرح الأربعين النووية"

a) Hadithi i dhjetë: O ju njerëz! Allahu është i mirë (i pastërt nga çdo mangësi dhe çdo e metë) dhe nuk pranon vetëm se të mirën...

Mësim i mbajtur në librarinë El-Guraba në Durrës - Shqipëri në datën 28 Safer 1439H - 17.11.2017wav.png 25 Shpjegimi i dyzet haditheve - Hadithi 9 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Imam Neueuiut (Allahu e mëshiroftë!) me shpjegimin e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Shpjegimi i dyzet haditheve të Imam Neueuiut - شرح الأربعين النووية"

a) Hadithi i nëntë: Gjëja prej së cilës iu kam ndaluar, largohuni prej saj...

Mësim i mbajtur në librarinë El-Guraba në Durrës - Shqipëri në datën 21 Safer 1439H - 10.11.2017wav.png 23 Shpjegimi i dyzet haditheve - Hadithi 7/2 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Imam Neueuiut (Allahu e mëshiroftë!) me shpjegimin e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Shpjegimi i dyzet haditheve të Imam Neueuiut - شرح الأربعين النووية"

a) Hadithi i shtatë: Feja është e pastërt/e kulluar/sinqeritet... Pjesa e dytë.

Mësim i mbajtur në librarinë El-Guraba në Durrës - Shqipëri në datën 4 Safer 1439H - 24.10.2017wav.png 22 Shpjegimi i dyzet haditheve - Hadithi 7/1 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Imam Neueuiut (Allahu e mëshiroftë!) me shpjegimin e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Shpjegimi i dyzet haditheve të Imam Neueuiut - شرح الأربعين النووية"

a) Hadithi i shtatë: Feja është e pastërt/e kulluar/sinqeritet... Pjesa e parë.

Mësim i mbajtur në librarinë El-Guraba në Durrës - Shqipëri në datën 23.05.2017 - 27 Sha`ban 1438Hwav.png 21 Shpjegimi i dyzet haditheve - Hadithi 6 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Imam Neueuiut (Allahu e mëshiroftë!) me shpjegimin e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Shpjegimi i dyzet haditheve të Imam Neueuiut - شرح الأربعين النووية"

a) Hadithi i gjashtë: Hallalli është i qartë dhe harrami është i qartë...

Mësim i mbajtur në librarinë El-Guraba në Durrës - Shqipëri në datën 16.05.2017 - 20 Sha`ban 1438Hwav.png 20 Shpjegimi i dyzet haditheve - Hadithi 5 HOT

Shkarkoje

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Imam Neueuiut (Allahu e mëshiroftë!) me shpjegimin e Shejkhut Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Shpjegimi i dyzet haditheve të Imam Neueuiut - شرح الأربعين النووية"

a) Hadithi i pestë: Ai i cili shpik/sjellë në fenë tonë diçka që nuk është prej saj (fesë)...

Mësim i mbajtur në librarinë El-Guraba në qytetin e Durrësit - Shqipëri në datën 25.04.2017 - 29 Raxheb 1438H