Rrjete sociale:

twitterfacebookGoogle PlusYou Tube

Videot më të shikuara

Kush është në linjë

Gjithsej 789728

Aktualisht janë 80 vizitorë dhe asnjë përdorues në linjë

Përmbledhja Përmbledhja Kërko Kërko Lart Lart
 
Skedarë:
wav.png Cilësitë të cilat e fusin njeriun në xhennet HOT

Shkarkoje

Hytbe e mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 23 Xhumadal Akhir 1442H - 5.2.2021wav.png Shembulli i Muslimanëve në dashurinë mes tyre... HOT

Shkarkoje

Hytbe e mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 9 Xhumadal Akhir 1442H - 22.1.2021wav.png Lexojeni Kur'anin, sepse ai në ditën e gjykimit... HOT

Shkarkoje

Hytbe e mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 23 Xhumadal Ula 1442H - 8.1.2021wav.png Mos e hidh shikimin Tënd tek ata njerëz... HOT

Shkarkoje

Hytbe e mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 16 Xhumadal Ula 1442H - 1.1.2021wav.png Tri kategori njerëzish Allahu i Lartësuar nuk i sheh në ditën e gjykimit HOT

Shkarkoje

Hytbe e mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 19 Rabi`unil Akhir 1442H - 4.12.2020wav.png Tefsiri i sures El-Fatiha HOT

Shkarkoje

Hytbe e mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 12 Rabi`unil Akhir 1442H - 27.11.2020wav.png Rëndësia e kërkimit të diturisë HOT

Shkarkoje

Hytbe e mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 5 Rabi`unil Akhir 1442H - 20.11.2020wav.png Përkujtimi i botës tjetër HOT

Shkarkoje

Hytbe e mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 27 Rabi`unil Eu-uel 1442H - 13.11.2020wav.png Dashuria ndaj të Dërguarit të Allahut (alejhis selatu ue sel-lem!) HOT

Shkarkoje

Hytbe e mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 20 Rabi`unil Eu-uel 1442H - 06.11.2020wav.png A më don mua Allahu i Lartësuar ? HOT

Shkarkoje

Hytbe e mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 29 Safer 1442H - 16.10.2020wav.png Mbështetja tek Allahu i Lartësuar HOT

Shkarkoje

Hytbe e mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 8 Safer 1442H - 25.09.2020wav.png S`ka qortim për ju... HOT

Shkarkoje

Hytbe e mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 1 Safer 1442H - 18.09.2020wav.png Nuk mjafton vetëm deklarata e njeriut për çështjen e besimit... HOT

Shkarkoje

Hytbe e mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 23 Muhar-ram 1442H - 11.09.2020wav.png Shkrirja në shoqëri HOT

Shkarkoje

Hytbe e mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 16 Muhar-ram 1442H - 04.09.2020wav.png ...sikurse thërrasin njerëzit njeri tjetrin në ushqimin e tyre HOT

Shkarkoje

Hytbe e mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 2 Muhar-ram 1442H - 21.08.2020