Rrjete sociale:

twitterfacebookGoogle PlusYou Tube

Videot më të shikuara

Kush është në linjë

Gjithsej 789715

Aktualisht janë 9 vizitorë dhe asnjë përdorues në linjë

Përmbledhja Përmbledhja Kërko Kërko Lart Lart
 
Skedarë:
wav.png 4 Tefsiri i Sures Fussilet nga ajeti 41 deri 54 HOT

Shkarkoje

Ligjeratë e mbajtur në qytetin e Durrësit - Shqipëri në datën 14.03.2013 - 2 Xhumadal Ula 1434Hwav.png 3 Tefsiri i Sures Fussilet nga ajeti 32 deri 40 HOT

Shkarkoje

Ligjeratë e mbajtur në qytetin e Durrësit - Shqipëri në datën 07.03.2013 - 25 Rabi`unil Akhir 1434Hwav.png 2 Tefsiri i Sures Fussilet nga ajeti 14 deri 32 HOT

Shkarkoje

Ligjeratë e mbajtur në qytetin e Durrësit - Shqipëri në datën 14.02.2013 - 4 Rabi`unil Akhir 1434Hwav.png 1 Tefsiri i Sures Fussilet nga ajeti 1 deri 13 HOT

Shkarkoje

Ligjeratë e mbajtur në qytetin e Durrësit - Shqipëri në datën 07.02.2013 - 26 Rabi`unil Euuel 1434H