Rrjete sociale:

twitterfacebookGoogle PlusYou Tube

Videot më të shikuara

Kush është në linjë

Gjithsej 789723

Aktualisht janë 10 vizitorë dhe asnjë përdorues në linjë

Përmbledhja Përmbledhja Kërko Kërko Lart Lart
 
Skedarë:
wav.png 7 Tefsiri i Sures Gafir nga ajeti 78 deri 85 HOT

Shkarkoje

Ligjeratë e mbajtur në qytetin e Durrësit - Shqipëri në datën 6.12.2012 - 23 Muhar-ram 1434Hwav.png 6 Tefsiri i Sures Gafir nga ajeti 66 deri 78 HOT

Shkarkoje

Ligjeratë e mbajtur në qytetin e Durrësit - Shqipëri në datën 8.11.2012 - 23 Dhul Hixh-xheh 1433Hwav.png 5 Tefsiri i Sures Gafir nga ajeti 52 deri 65 HOT

Shkarkoje

Ligjeratë e mbajtur në qytetin e Durrësit - Shqipëri në datën 18.10.2012 - 2 Dhul Hixh-xheh 1433Hwav.png 4 Tefsiri i Sures Gafir nga ajeti 36 deri 52 HOT

Shkarkoje

Ligjeratë e mbajtur në qytetin e Durrësit - Shqipëri në datën 11.10.2012 - 25 Dhul Ka`deh 1433Hwav.png 3 Tefsiri i Sures Gafir, nga ajeti 21 deri 35 HOT

Shkarkoje

Ligjeratë e mbajtur në qytetin e Durrësit - Shqipëri në datën 28.09.2012 - 12 Dhul Ka`deh 1433Hwav.png 2 Tefsiri i Sures Gafir, nga ajeti 10 deri 20 HOT

Shkarkoje

Ligjeratë e mbajtur në qytetin e Durrësit - Shqipëri në datën 21.09.2012 - 5 Dhul Ka`deh 1433Hwav.png 1 Tefsiri i Sures Gafir, nga ajeti 1 deri 9 HOT

Shkarkoje

Ligjeratë e mbajtur në qytetin e Durrësit - Shqipëri në datën 14.09.2012 - 27 Sheuual 1433H